Local Rules Golfbaan Welschap (versie januari 2019)

1. BUITEN DE BAAN (OUT OF BOUNDS)

Buiten de baan is aangegeven met witte palen of wit geschilderde hekdelen.

2. VASTE OBSTAKELS

Alle markeringspalen van hindernissen en GUR, alsmede afstandspalen zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering door zo’n obstakel dan mag deze ontweken worden volgens regel 16.1.
LET WEL: het uitnemen van genoemde palen is verboden.

3. HINDERNISSEN

Alle hindernissen op de baan zijn voorzien van markeringen.
Dit houdt in dat de rabatten (dit zijn de sloot-vormige structuren ter hoogte van hole 6, 7 en 11) als algemeen gebied beschouwd moeten worden omdat deze niet als hindernis gemarkeerd zijn.

4. AARDEN WAL LINKS VAN DE GREEN VAN HOLE 11

Indien een bal, die tegen de aarden wal links van de green van hole 11 ligt, onspeelbaar verklaard wordt, mag de speler/speelster besluiten te handelen volgens de normale procedure (regel 19). Als extra optie mag, met bijtelling van 1 strafslag, een bal gedropt worden in de droppingzone achter de green.

5. GROND IN BEWERKING (GUR)

Het is verboden te spelen uit gebieden die als GROND IN BEWERKING aangemerkt zijn.
Hiermee worden bedoeld:
• gebieden gemarkeerd door middel van blauwe palen of wit omlijnde gebieden waarin een of meer blauwe palen geplaatst zijn;
• aangepaalde bomen of bomen voorzien van een blauw lint;
• de mierenhoop aan de linker zijde van hole 8.
Ontwijken volgens regel 16.1.

Straf bij overtreding van een plaatselijke regel:
Algemene straf (verlies van de hole bij matchplay, twee slagen bij strokeplay)

6. TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS

Als er Tijdelijke Plaatselijke Regels van kracht zijn staan deze vermeld op het informatiebord in de gang bij de wedstrijdkamer.

OVERIGE INFORMATIE

Op alle holes worden afstanden tot het midden van de green aangegeven door:
• Houten palen aan de rechter en/of linker kant van de fairway op 100 en/of 150 meter, en
• door middel van afstandsplaatjes op de sprinklerdeksels in de fairway.

Indien een Dropping Zone aangegeven is d.m.v. een bord moet binnen 1 clublengte van dit bord en niet dichter bij de hole gedropt worden.

De voorgreens, aprons en greens zijn gebieden die niet met een trolley of buggy betreden mogen worden.

Buggy’s dienen op de holes 6, 7 & 11 de paden te volgen.

Repareer uw pitchmarks, herstel uw divots, en gebruik de bunkerhark om zo ieders plezier in de baan te vergroten.

Back to top