1. BUITEN DE BAAN

Buiten de baan is aangegeven met witte palen of wit geschilderde hekdelen.

2. VASTE OBSTAKELS

Alle markeringspalen van waterhindernissen en GUR, alsmede afstandspalen en aangepaalde bomen of bomen voorzien van een blauw lint, zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering door deze obstakels mag de belemmering ontweken worden volgens regel 24-2b.
LET WEL: het uitnemen van genoemde palen is verboden.

3. WATERHINDERNISSEN

Alle waterhindernissen op de baan zijn voorzien van markeringen. Dit houdt in dat de rabatten [dit zijn de sloot-vormige structuren ter hoogte van hole 6, 7 & 11] als door de baan beschouwd moeten worden.

4. AARDEN WAL LINKS VAN DE GREEN VAN HOLE 11

Indien een bal, die tegen de aarden wal links van de green van hole 11 ligt, onspeelbaar verklaard wordt, mag de speler besluiten te handelen volgens de normale procedure [regel 28], of, met bijtelling van 1 strafslag, een bal droppen in de droppingzone links van de wal.

5. GROND IN BEWERKING [GUR]

Het is verboden te spelen uit gebieden die als GROND IN BEWERKING zijn aangemerkt. Gebieden van GUR worden aangegeven d.m.v. blauwe palen of door wit omlijnde gebieden waarin een of meer blauwe palen geplaatst zijn. Ontwijken volgens regel 25-1b.

Straf bij overtreding van een plaatselijke regel:
Matchplay: Verlies van de hole
Strokeplay: Twee strafslagen

6. AFSTANDSMETERS

Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten.
Smartphones zijn niet toegestaan als afstandsmeter.
Straf voor het gebruik van een afstandsmeter die niet is toegestaan: Diskwalificatie op grond van Regel 14-3.

7. TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS

Alle Tijdelijke Plaatselijke Regels staan vermeld op het informatiebord bij de wedstrijdkamer en kunt hier lezen.

OVERIGE INFORMATIE

Op alle holes worden afstanden tot het midden van de green aangegeven door:
• Houten palen aan de rechter en/of linker kant van de fairway op 100 en/of 150 meter, en
• door middel van afstandsplaatjes op de sprinklerdeksels in de fairway

De witte lijnen voor de greens geven de gebieden aan die niet met een trolley of buggy betreden dienen te worden.
Indien een Dropping Zone aangegeven is d.m.v. een bord, moet binnen 1 stoklengte van dit bord gedropt worden.

Back to top